Zajímavosti o kočičím přešlapování: Co to znamená?

Jan Šerých

Možná jste si už všimli, že vaše kočka občas provádí přešlapování, což je pohyb podobný tomu, když se šlape na místě. Často tuto činnost doprovází i mňoukání. Někteří majitelé tento jev považují za roztomilý a zábavný projev jejich domácího mazlíčka, ale má přešlapování hlubší význam? V tomto článku se pokusíme objasnit příčiny a význam tohoto specifického chování koček.

Miminkovská vzpomínka na kojení

Existuje názor, že přešlapování je instinktivní a geneticky zakódované chování. Je spojeno s obdobím, kdy byla kočka malé kotě a potřebovala sahat po svém mateřském mléce. Tento pohyb pomáhal stimulovat průtok mléka, což usnadňovalo kočence stravitelnost potravy. Dospělé kočky tedy tento pohyb mohou provádět jako druh nostalgie nebo vzpomínky na dobu, kdy byly malé a bezpečné u své matky.

Značka důvěry a spokojenosti

Jiná teorie říká, že přešlapování je znamení důvěry a spokojenosti kočky ve svém okolí. Kočky mohou přešlapovat, když jsou šťastné nebo když se cítí v bezpečí a pohodlí kolem svých majitelů či přátel. Tento projev tak může být interpretován jako způsob, jakým kočka dává najevo, že se s vámi dobře cítí a má vás ráda.

Uklidňující sebeuklidnění

Kromě toho může přešlapování sloužit jako účinný způsob sebeuklidnění. Pokud se vaše kočka cítí napjatá nebo podrážděná, tento pohyb jí může pomoci relaxovat a setřást stres. Je to podobné tomu, jak si lidé procházejí pokojem nebo se potřesou, aby se zbavili nervozity.

Přešlapování a teritoriální chování

Některé kočky mohou přešlapovat jako součást jejich teritoriálního chování. Přešlapováním si vytvářejí na povrchu, po kterém chodí, fyzický otisk – tedy svůj osobní prostor. Kočky mají žlázy na podrážkách tlap, které uvolňují feromony. Tyto látky obsahují informace o identitě kočky a je jimi možné určit území, které kočka pokládá za své.

Místní dominanta

Přešlapování může být způsobem, jak kočka dává najevo svou dominantní pozici ve své domácnosti nebo okolí. Chce touto činností upozornit ostatní kočky – i lidi – na to, že toto místo již má svého majitele.

Kdy byste se měli zamyslet nad příčinami přešlapování?

Ačkoliv přešlapování je normálním projevem chování koček, v některých situacích je potřeba věnovat tomuto fenoménu zvýšenou pozornost:

  • Jestliže kočka přešlapuje velmi často bez zjevného důvodu a ničím ji nedokážete zaměstnat, mohl by být problém v nedostatku stimulace nebo stresu. V tomto případě zkuste její prostředí obohatit o nové hračky či zábavné aktivity.
  • Změna povahy nebo intenzity přešlapování může signalizovat nemoc nebo zdravotní problém kočky. V takovém případě navštivte s kočkou veterinárního lékaře.

Přešlapování: Co si o tom myslet?

Ačkoliv přesný význam přešlapování u koček zůstává záhadou, je pravděpodobné, že se jedná o kombinaci různých více či méně podvědomých pohnutek a emočních reakcí. Pro majitele je důležité sledovat chování svého zvířecího společníka a vnímat změny, které by mohly naznačovat potenciální problémy.

Nadhledem lze ale konstatovat, že přítomnost přešlapování není vážným důvodem k obavám. Je to spíše roztomilá součást kočičího repertoáru. Každá kočka je originál a vyjadřuje svůj temperament různými způsoby. A protože každému tapetou podle sebe, žádný majitel o tom nejspíš\\ musel vážně uvažovat.

MilujemeApple » Blog » Zajímavosti o kočičím přešlapování: Co to znamená?