8 klíčových rozdílů mezi emocionálně inteligentním šéfem a narcistickým šéfem

Jan Šerých

8 klíčových rozdílů mezi emocionálně inteligentním šéfem a narcistickým šéfem

V současném pracovním prostředí je nezbytné, aby vedoucí týmu byli schopni účinně řídit své zaměstnance a přitom si udržet pozitivní vztahy s nimi. A jak víme, nepostradatelnou součástí úspěšného vedení jsou schopnosti emocionální inteligence. Na druhé straně stojí lídři s narcistickými rysy, kteří často způsobují nejen negativní atmosféru, ale také celkově nižší produktivitu práce. V tomto článku se podíváme na 8 důležitých rozdílů mezi těmito dvěma typy šéfů.

1. Způsob komunikace

Emocionálně inteligentní šéfové naslouchají druhým a nebojí se přiznat chybu, když je to přiměřeno. Umožňují svým podřízeným vyjadřovat názory a pocity a berou ohled na jejich potřeby. Dokáží situačně nastavit úroveň komunikace tak, aby vyhovovala danému jedinci a situaci.
Narcistický šéf bude spíše mluvit než naslouchat, často si oddělá svůj názor bez ohledu na ostatní. Méně bere v potaz synergií týmu a věří, že jeho metody práce jsou správné, i když ve skutečnosti tomu tak nemusí být.

2. Způsob řešení konfliktů

Emocionálně inteligentní šéfové se snaží najít konstruktivní řešení konfliktů, zohlednit mínění všech stran a ke každému přistupují individuálně. Dokážou rozpoznat, kdy je vhodné ustoupit a přizpůsobit se změnám za účelem dosažení lepšího celkového výsledku.
Naproti tomu narcistický šéf obvykle zhoršuje konflikty, často si vybere jednu stranu a rozhodne se pro ni, aniž by naslouchal druhému tvrzení. Mnohdy také upřednostňují osobní prospěch před společným cílem a zbytečně zhoršují práci týmu.

3. Přístup k mezilidským vztahům

Emocionálně inteligentní šéf ví, že je důležité udržet si dobré vztahy se svými zaměstnanci a kolegy. Usiluje o vytvoření kultury důvěry a podpory, což má pozitivní dopad na spolupráci v týmu. V praxi to znamená, že si dokáže vybudovat jak profesionální, tak osobní vztah se svým zaměstnancem.
Na druhou stranu je pro narcistického šéfa více typické sledování vlastních zájmů a pocitu vznešenosti před ostatními. Mnohdy tak vnímá ostatní jako podřízené bez ohledu na jejich přínos pro tým.

4. Schopnost empatie

Empatie je základní dovednost emocionálně inteligentních šéfů. Dokážou vcítit se do potřeb a emocí ostatních, což jim umožňuje účinně reagovat na různé situace v týmu.
Narcistický šéf často nemá ve svém repertoáru tuto schopnost, což může vést ke konfliktům s ostatními a k obecné nespokojenosti v pracovním prostředí.

5. Schopnost učení se

Emocionálně inteligentní lídři vnímají chyby jako příležitost k osobnímu růstu a zlepšení. Protějškem narcistického šéfa je člověk, který si již myslí, že má veškeré požadované znalosti a další vzdělávání považuje za zbytečné.

6. Schopnost motivovat druhé

Emocionálně inteligentní řídící dokáže pozitivně motivovat svůj tým ke splnění osobních cílů a dosažení plánovaných výsledků.
Narcistický šéf se zaměřuje jen na svoji motivaci, což může vést k narůstající nevraživosti ve vztahu s podřízenými.

7. Docházka / pracovní doba

Emocionálně inteligentní lideři rozumějí potřebě work-life balancu pro sebe i pro ostatní. Akceptují a umožňují kombinaci pracovního času s volnem, aby zaměstnanci byli schopni naplno využít svůj potenciál.
Narcistický vedoucí má všechny dny v roce stejně pevně naplánované bez možnosti změny. Tento způsob práce vede k dlouhodobé frustraci.

8. Hlavní měřítka úspěchu

Pro emocionálně inteligentního šéfa je to klíčové především zachování vzájemných dobrých vztahů v týmu. To je základ pro konkrétní úspěchy a zlepšení produktivity.
Narcistický šéf naopak vnímá jen sebe a úroveň svého úspěchu, nepřihlíží k obecným pracovním podmínkám ve svém týmu.

MilujemeApple » Blog » 8 klíčových rozdílů mezi emocionálně inteligentním šéfem a narcistickým šéfem