Psychologie: 5 znaků, že ve všem, co děláte, děláte opravdu něco navíc

Jan Šerých

Psychologie: 5 znaků, že ve všem, co děláte, děláte opravdu něco navíc

Dobrá psychika a správný přístup k práci hrají velkou roli ve vašem osobním i profesním rozvoji. Někteří lidé jsou schopni udělat víc než ostatní, což jim umožňuje dosahovat lepšího úspěchu a spokojenosti. Dnes se podíváme na 5 znaků, které ukazují, že do své práce dáváte skutečně něco navíc.

Motivace a radost z práce

V první řadě je klíčové mít správnou motivaci pro svou práci. Když jste ochotni investovat dodatečné úsilí a čas do toho, co děláte, je to zpravidla proto, že vás to baví a cítíte radost ze svých úspěchů. Potřebujete si uvědomit své hodnoty, záměry a touhy, abyste mohli pracovat na těch aktivitách, které vás uspokojí.

Soustředěnost na detaily

Lidé, kteří do práce dávají něco navíc, obvykle pečlivě sledují detaily své práce. Jsou ochotni se zaměřit na všechny aspekty úkolu, dokud dosáhnou požadovaných výsledků. Zde je seznam několika znaků soustředěnosti na detaily:

 1. Vysoká pozornost ke kvalitě – Takový člověk si cení dobrého provedení a je ochoten proto přijmout zvýšenou zodpovědnost a pracovat nadčas, pokud je to potřeba.
 2. Plánování a organizace – Mají strukturovaný přístup k práci a pevně dodržují stanovené termíny a lhůty.
 3. Kreativita – Dobré řešitele problémů nebojí tvoření alternativních postupů či inovací, které mohou pomoci zlepšit koncový výsledek.

Empatie a emoce ve vztazích s kolegy

Lidé, kteří do práce dávají něco navíc, jsou schopni lépe navázat vztah s kolegy a klienty. Je pro ně důležité porozumět jejich potřebám, problémům a emocím. Dovednost zkoumat a sdílet pocity druhých jim umožňuje lépe:

 • Rozumět potřebám – Nadaný člověk je schopen nalézt to, co ostatní opravdu chtějí a potřebují, a poskytnout tak správné řešení.
 • Pomoc v týmu – Empatická osoba dokáže nabídnout pomoc svým kolegům ve správný čas a povzbudit je ke spolupráci. Takový zaměstnanec bude dychtivý pomoci svým kolegům.
 • Kritické myšlení – Emoce jsou součástí každodenního života a vnímání emocí u jiných lidí umožňuje lepší analýzu situace.

Prezenčnost v práci

Docházka na pracoviště a aktivní účast na poradách ukazuje váš zájem o svoji práci a kariéru. Lidé, kteří do práce dávají něco navíc:

 1. Hledají příležitosti k osobnímu rozvoji a zdokonalování svých dovedností.
 2. Vyjadřují svůj názor a sdílejí své myšlenky s ostatními.
 3. Prioritizují úkoly a důsledně odstavují ty méně důležité.

Ochota přijímat konstruktivní kritiku

Lidé, kteří do své práce dávají něco navíc, jsou ochotni naslouchat radám a názorům ostatních. Dokáží se přiznat ke svým chybám a stále pracovat na zlepšení svých dovedností. Přijímají:

 • Feedback – Považují jej za cenný zdroj informací o jejich vlastní práci a profesionálním růstu.
 • Otevřenost v komunikaci – Komunikují se svými kolegy či nadřízenými upřímně a jasně.
 • Přístup k řešení problémů – Emocionálně zralý člověk dokáže změnit pohled na věc, pokud je to potřeba.

Těchto 5 znaků ukazuje, že ve své práci dáváte opravdu něco navíc. Investujete do vaší psychiky a rozvoje, což vám pomáhá dosáhnout lepšího úspěchu v práci i osobním životě než u ostatních jedinců. Samozřejmě je důležité si uvědomit, kde leží naše hranice a jakou míru úsilí lze do práce vložit bez ohrožení zdraví nebo osobních stránek života.

MilujemeApple » Blog » Psychologie: 5 znaků, že ve všem, co děláte, děláte opravdu něco navíc