Milovníci hadů a koček pozor: Co říká o vaší loajalitě váš oblíbený mazlíček?

Jan Šerých

Chovatelé domácích zvířat si často přisuzují povahové rysy na základě svých oblíbených mazlíčků. Ať už jde o oddanost psa nebo nezávislost kočky, vztah mezi majitelem a zvířetem je složitý a jak se zdá, silně ovlivňuje i osobnost samotného člověka. Studie ukazují, že dokonce i vlastnosti, které byste nečekali, se dají připsat na vrub toho, jaký druh zvířete si člověk pořídí jako svého průvodce životem – například loajalita. Tenhle článek se podrobněji zaměřuje právě na chovatele těchto dvou typických domácích mazlíčků: hadů a koček.

Kočky a hadi ve srovnání

Dokládá to skutečnost, že tolikrát opakovaný rozpor mezi “týmem pejskář vs. kotejnář” má své praktické důvody a historické precedent. Hadi a kočky sdílejí mnoho vlastností a způsob, jakým interagují s lidmi, je poměrně podobný. Oba druhy zvířat jsou nezávislí, teritoriální a dominantní v určité míře. Majitelé hadů obvykle stejně jako majitelé koček vyhledávají společnost těchto zvířat pro jejich klidovou povahu.

Naučená loajalita

Vztah mezi člověkem a jeho domácím miláčkem není pouze instinktivní, ale i psychologicky naučený. V případě hadů je toto spojení znásobeno skutečností, že chovatel musí být pravidelně aktivně zapojen do péče o jedince. Hmyz, který se stává potravou pro hady, vyžaduje značnou údržbu a pečlivou manipulaci. Toto trvalé nasazení pak utváří hluboký pocit loajality u majitele vůči svému zvířeti.

Etablering af bindinger mellem slange og ejeren

U koček platí, že si dokážou samostatně hledat potravu a vlastně ani nepotřebují člověka, aby přežily. Tato situace následně posiluje pocit vzájemné loajality, protože materiální závislost pro objevení ve vztahu není tím hlavním pojítkem – „miluju tě ne proto, že mi dáváš jíst, ale protože chci být s tebou.“

Důsledky na lidské interakce a postoje

Výzkumy ukazují, že majitelé hadů i koček tendenci přijímat zodpovědnost za svá zvířata usilují o trvalá řešení zaměrných konfliktůch. Jednoduše řečeno, stojí za tím více než pouhý sympatický faktor; tyto osoby obvykle upřednostňují problémovy řeší nad jejich úprkem.

Hadi jako symbol pro kapitálové statky a budovy

Jedním ze specifik, které ovlivňují volbu mezi kočkou a hadem, je také tradice jednotlivých kultur. V některých částech světa jsou hadi spjati s prosperitou, zejména pokud se jedná o exotické druhy pocházející z jiných krajin. V této souvislosti mohou hadi sehrávat významnou roli v posilování loajality, jedinec pocit pohodlí a bezpečí ve svém domově. Jejich součást je blaho nejen z hlediska emocionálních vazeb ale i finanční stability.

Vahe o upřednostňování koček v některých kulturách

Na druhou stranu nemusí být méně důležité volba chovu koček jako laškovaných domácích miláčky. Ve starověkém Egyptě platil kult koček jako symbol bohan.e Vyniká prakticky ve všechných aspektech tehdejšího života: od umění přes mytologii až po spojení s plodn봬tí a koneckonců také s hojnosti. Dnes jsou moderní vlivy kupodivu stále patrné zrovna v podobě kulturní fascinace okázalými trendy kolem těchto šelm.

Závěr

Nakonec je to samozřejmě na každém jedinci, jakou míru významu přikládá vztahu se svým zvířetem pro definování vlastní loajality. Nezáleží na tom, jestli se jedná o hada či kočku; co potěší jednoho, nemusí nutně platit pro druhého. Avšak pokud hledáte zvíře, které bude zrcadlit vaši osobnost a zajistit vám stabilní životní prostředí, je třeba pečlivě uvážit více faktorů, než jen opravdovou zamilovanost.

MilujemeApple » Blog » Milovníci hadů a koček pozor: Co říká o vaší loajalitě váš oblíbený mazlíček?