Kdy je kočka dospělá: Vývoj a dospívání koček

Jan Šerých

Jednou z nejčastějších otázek, které si majitelé koček kladou, je kdy je jejich miláček považován za dospělého? Článek vás seznámí s různými etapami vývoje kočky a poskytne orientační časový rámec pro dospívání různých plemen koček.

Etapas de crecimiento y desarrollo del gato

Vývoj koček lze rozdělit do několika fází, od narození po dospělost. Zde jsou hlavní etapy:

 • Narození – 6 týdnů: Toto je období novorozeneckého vývoje, kdy se kočička učí chodit, otvírat oči a komunikovat s okolním světem.
 • 7 týdnů – 5 měsíců: Kočky ve věku od 7 týdnů do 5 měsíců prochází tzv. štěněcím obdobím, kdy se rozvíjí jejich motorické dovednosti a sociální interakce.
 • 6 – 12 měsíců: Během tohoto období dochází k rychlému růstu těla koček a rozvoji pohlavních orgánů. Některá velká plemena mohou v dospívání pokračovat až do 36 měsíců (3 let).
 • A partir de 1 año: Una vez que el gato alcanza su tamaño completo y madurez sexual, se considera un adulto.

Kdy se kočky považují za dospělé?

Jednotný časový rámec pro dospělost koček nelze neurčit, protože závisí na několika faktorech, jako je plemeno, genetika a prostředí. Obecně platí, že menší plemena koček dospívají rychleji, zatímco u větších plemen trvá tento proces déle. Například Siamské kočky jsou považovány za dospělé již ve věku 12 měsíců, zatímco Maine Coony mohou dosáhnout plné dospělosti až okolo 3 let.

Dospívání kocourů

Pohlaví koček také ovlivňuje, kdy jsou považovány za dospělé. Kocouři obvykle dosáhnou plné dospělosti okolo 2 let, zatímco u koček může tento proces trvat déle – například u Perských koček často trvá až do věku 3-4 let. Samci obecně rychle vyroste tělesně, ale psychicky se formují pomaleji než kočky.

Doba dorůstání jednotlivých plemen

Jak již bylo zmíněno, různá plemena koček dospívají v odlišném časovém horizontu. Zde jsou nějaké příklady:

 • Ragdoll: 18 meses hasta 4 años
 • SaptchaSiamese: 12 months
 • Abyssinian: 1 año aproximadamente
 • Bengal: 1-2 años
 • Maine Coon: Hasta 3 años
 • Persian: 3-4 años

Vliv kastrace na vývoj koček

Kastrační procedura je často prováděna u mladých koček s cílem zachovat jejich zdraví a kontrolovat populační růst. Vliv kastrace na dospívání koček je sporný. Někteří odborníci odhadují, že po kastračním zákroku mohou kočky vyrost velikostí až o 30% více než jejich nedokastrovaní sourozenci.

Jinak se doba dorůstání neprodlužuje ani nezkracuje vlivem kastračního zákroku. Kastrace má však přínos pro komfort života vaší kočky tím, že redukuje agresi, eliminuje potřebu označování teritoria pomocí moči a snižuje rizika některých zdravotních problémů spojených s pohlavním chováním.

Jak ovlivňuje vývoj koček jejich chování

Poněvadž kočky prochází různými fázemi vývoje, jejich chování se bude měnit podle toho, jak dospívají. Majitelé by měli tyto změny brát v úvahu při výchově svých kočičích miláčků a měli by pamatovat na určité charakteristiky pro každou etapu:

 • Mláďata (0-6 týdnů): V tomto období jsou kočky závislé na matkách a zdá se, že mají cit pro “hraní”, který je často zaměňován s agresivitou.
 • Odchovaná mláďata (7 týdnů – 5 měsíců): Kočička začíná být samostatnější a často se stane více aktivní. Může objevit své lovecké instinkty a mít potřebu zkoumat své okolí.
 • Dospívání koček(6-12 měsíců): Kočka si uvědomuje svou dospělou velikost a začíná vykazovat sexuální chování. To obvykle zahrnuje označování teritoria a pokusy o páření.
 • Dospělost: Během této fáze kočka dosahuje plného vývoje svého chování a osobnosti. Dospělé kočky mají tendenci být klidnější a stabilnější s dobrou socializační schopností.

Ať už vaše kočka dorůstá kdykoliv, pamatujte na to, že každá kočka je jedinečná a jejich individuální vývoj se může lišit. Nejlepší způsob, jak sledovat dospívání své kočky, je pozorovat její chování a velikost, abyste poskytli optimální péči během jejich růstu a vývoje.

MilujemeApple » Blog » Kdy je kočka dospělá: Vývoj a dospívání koček