Co se stane s čipem, když váš pes umře?

Jan Šerých

Utrpení a smutek způsobené úmrtím milovaného psa jsou obtížné výzvy pro majitele. Pro některé je důležité zdůraznit i etickou stránku týkající se čipu zvířete, který bude vzít v potaz. V tomto článku si představíme několik otázek ohledně osudu čipu ve vašem zesnulém mazlíčkovi.

Odebrání čipu před pohřbením

Někteří majitelé domácích zvířat si přejí nechat svého zvířecího společníka pohřbeného, což zdůrazňuje vznik problematiky okolo čipu. Proč byste měli nebo neměli chtít odebrat čip před pohřbením nebo jinými formami odpočinku zemřelých? Jsou k dispozici jakékoli odborné služby soudržné s takovými otázkami?

Význam odebírání čipu

Památky a symbolika: Odebrání čipu může sloužit jako symbolický akt uctění památky na vaše zvíře. Mnozí majitelé si čip nechávají jako vzpomínku nebo jej následně mohou vložit do pamětního předmětu.

Účel a udržitelnost: Někteří majitelé zvířat se také dívají na odebírání čipu z hlediska environmentálních problémů, aby zajistili, že materiály čipu nejsou ponechány v půdě.

Rizika spojená s odebráním čipu

V určitých případech je odebírání čipu po smrti psa odpovědností veterinárního lékaře. Je třeba dodržet potřebné hygienické postupy, které zajistí bezpečnost pro ty, kteří se podílejí na odebírání čipu. Podání dezinfekční látky na oblast odebírání a použití sterilního nástroje jsou nezbytné základní precauce.

Odborné služby pro extrakci čipu

Většina veterinářů poskytuje službu extrakce čipu, pokud mu to explicitně žádáte. To vám může být nabídnuto jako součást úplné služby pro zemřelé mazlíčky nebo jako samostatně. Nejběžnějšími cenovými jednotkami jsou:

  • Odebrání čipu
  • Ekologické balení ostatků (v případě pohřbení)
  • Pamětní předměty s integrovaným čipem

Tyto náklady a ubytování se samozřejmě liší podle veterinární kliniky. Doporučujeme vám vždy konzultovat se svým veterinářem, který zná vaše zvíře nejlépe a bude schopen odpovědět na jakékoli další dotazy týkající se čipu a jeho smrti.

Zpracování čipu pro zvířata, která jsou spálena

Kremace je další populární možnost pro nakládání se zesnulým mazlíčkem, která také přináší otázky ohledně manipulace s čipem.

Odstranit čip před kremací?

V případě, že rozhodnete o kremaci vašeho psa, není nutné čip odebrat před procesem spálení. Materiály použité pro čipy jsou obvykle vysoce odolné vůči teplu a je málo pravděpodobné, že by se během kremace poškodily. Ačkoli může být obsah informací na čipu trvale ztracen, samotný čip není škodlivý pro životní prostředí a peď uchován.

Lokalizace čipu po kremaci

Pokud po kremaci chcete najít a zachovat čip svého psa, je to možné. Někteří majitelé zvířat si přejí nechat zapouzdřit část popela svého mazlíčka spolu s jeho čipem jako upomínku. Tento nápad lze diskutovat s veterinárním lékařem nebo profesionálním pohřebařem: oni dokáží lokalizovat čip mezi ostatky a poradí vám jak na cestě k tomu procesu.

Jak se stává neregistrovaným mazlíčkem?

Ať už se rozhodnete svého zesnulého mazlíčka nechat pohřbit nebo spálit, je důležité zajistit, aby byl jeho čip deaktivován ve vašem evidenčním úřadě. Pro zajímavost, podívejme se na základní postup nezbytný pro tento krok:

  1. Obraťte se na svůj evidenční úřad pro čipy a informujte je o smrti vašeho mazlíčka.
  2. Zaneste do systému datum úmrtí a popis příčiny úmrtí (pokud chcete).
  3. Úřad aktualizuje svou databázi, aby odstranil váš pes ze seznamu registrovaných mazlíčků a potvrzuje vám tento proces.

Tato procedura zajišťuje, že vymazání dat zajišťuje správnou ochranu osobních údajů. Jste informovány, jakmile je tento proces dokončen a jste tak ujištěny, že máte tyto administrativní povinnosti za sebou.

Závěr

Nakonec je čip vašeho psa, jako každý ostatní aspekt fenoménu smrti domácího zvířete, možná důležitou téma, které si vyžaduje od majitelů soustředění a řešení. Je třeba doufat, že přítomnost tohoto článku vás provede všechny technické a emocionální problémy spojené s péčí o vaše zvíře až do konce jeho života a vedle toho se smrti.

MilujemeApple » Blog » Co se stane s čipem, když váš pes umře?