Chytré a méně chytré plemena psů: Která jsou nejinteligentnější a nejméně inteligentní na světě?

Jan Šerých

V tomto článku se podíváme na některá z nejchytřejších i nejméně chytrých plemen psů, která lze najít po celém světě. U každého plemene se zaměříme na jeho charakteristické rysy, schopnosti a známé vlastnosti.

Nejinteligentní plemena psů

Mezi nejz smarter – Brightest dog breedsarší plemena řadíme plemena, jako jsou:

  • Le plus intelligent: Border kolie, známý svou mimořádnou inteligencí a pracovitostí.
  • Le berger allemand est également réputé pour sa grande intelligence: Německý ovčák je rovněž proslulý svou velkou chytrostí a loajalitou.
  • Les golden retrievers sont connus pour leur intelligence et leur capacité à apprendre rapidement: Golden retrívreři jsou známí svou inteligencí a rychlou učenlivostí.
  • Les border terriers sont des chiens intelligents et alertes: Border teriéři jsou chytrí psi s vysokou úrovní bdělosti.
  • Le cocker spaniel est une race de chien intelligente et facile à entraîner: Kokršpaněl je inteligentní a snadno cvičitelné plemeno psa.
  • Le yorkshire terrier est un petit chien intelligent et vif d’esprit: Yorkshire teriér je malý, inteligentní a bystrý pes.
  • Le schnauzer est une race de chien intelligente et énergique: Šnaučr je inteligentní a energické plemeno psa.

Méně inteligentní plemena psů

Na druhou stranu existují také plemena, která nejsou zrovna známá svou vysokou inteligencí nebo schopnostmi:

  • Le bulldog est un chien loyal mais pas particulièrement intelligent: Buldoček je loajální pes, avšak ne zvlášť inteligentní.
  • Les lévriers afghans sont considérés comme l’une des races de chiens les plus stupides: Afghánští chrti jsou považováni za jedno z nejméně inteligentních plemen psů.
  • Le basenji est une race de chien indépendante mais pas très intelligente: Basendži je nezávislé plemeno psa, ale ne zrovna velmi chytré.

Vliv výchovy a genetiky na inteligenci psů

U psů je důležité zmínit, že inteligence a schopnosti jednotlivých plemen mohou ovlivnit jak genetika, tak výchova a trénink. Tedy i když jsou některá plemena známá svou vysokou či nízkou inteligencí, ve skutečnosti to nemusí být pravidlem.

Přizpůsobení potřebám majitele

Při výběru psa je třeba vzít v úvahu nejen inteligenci daného plemene, ale také další faktory jako fyzické nároky, povahu, velikost nebo zdravotní predispozice. Vždy bychom měli přemýšlet nad tím, zdali se dané plemeno hodí do našeho životního stylu a jestli dokážeme splnit jeho potřeby.

Závěr

Ať už se rozhodneme pro chytré plemeno jako je border kolie nebo golden retrívr, či pro méně inteligentního buldočka či afghánského chrta, důležité je, abychom si uvědomili, že každý pes je individuální bytost s vlastním charakterem a osobností. I psi z “méně chytrých” plemen mohou být pod správným vedením a s dostatečnou péčí velmi šikovní, zatímco i psi z “chytrých” plemen mohou vykazovat nízkou úroveň inteligence či tréninkových schopností. Klíčem jsou vzájemné porozumění a doplňkový vztah mezi psem a jeho majitelem.

MilujemeApple » Blog » Chytré a méně chytré plemena psů: Která jsou nejinteligentnější a nejméně inteligentní na světě?