3 známky toho, že máte velmi dobrou intuici

Jan Šerých

3 známky toho, že máte velmi dobrou intuici

Dokážete číst mezi řádky? Máte vrozený talent na správné rozhodnutí, i když nemáte informace? Věříte svému sixth sense? Tyto dovednosti mohou být známkou velmi dobrou intuici. V tomto článku se podíváme na tři hlavní známky toho, že máte skutečně silnou intuici.

1. Reagujete rychle a efektivně na své pocity

Někdy se citově přemítáme a nerozhodujeme se, protože nevíme, co cítit nebo jak reagovat na své vlastní city. Lidé s dobrou intuicí jsou schopni okamžitě analyzovat své emoce a provést adekvátní akci pochopit jejich instinctual motivace.

Jak poznat, zda máte tento talent?

 • Empatie: dokážete snadno rozpoznat emoce druhých a chápat je bez odsudku nebo osobního zapojení.
 • Rozhodování: dokážete přijmout pevná rozhodnutí rychle a bez manévrování.
 • Neverbální komunikace: zaměřujete se na detaily, které ostatní lidé ignorují nebo nedokážou porozumět.

2. Máte výbornou “vnitřní hodinu”

Silná intuice je obvykle spojena s vysokou úrovní pozornosti a vhledné myšlenky. Jedním z hlavních ukazatelů toho, že má člověk dobrou intuici je jeho schopnosti taktně a přesně označit „správnou“ dobu pro určité konání.

Ovládá váš časový smysl?

 • Přizpůsobivost: umíte se snadno adaptovat na změny, přemýšlet flexibilně a reagovat rychle.
 • Představivost: dokážete představit budoucnost v pravém světle a rozpoznat dlouhodobé důsledky svých činů.
 • Vyhodnocení: jste schopni objektivně ocenit svůj „smysl pro načasování“ a jeho rozhodnutí aniž byste podlehli kognitivním zkreslením.

3. Rozumíte, když jste v těsné blízkosti pravdy

Jsi ten druh člověka, který instinktivně ví, že něco je špatně aniž by měl konkrétní důkaz? Tato schopnost „necítit se dobře“ v přítomnosti neznámých informací je jedním z hlavních znaků silné intuice.

Tento pocit má své místo ve vašem životě?

 • Intuitivní učení: dokážete snadno nalézt vzorce a souvislosti v nových situacích.
 • Fyzické pocity: uvědomujete si, jak fyzikální signály v těle ovlivňuje vaše smyslové perceptions.
 • Zvídavost: Jste přirozeně zvědaví na to, co se děje okolo vás a máte chuť dozvědět se více.
 • Cvičení: pravidelně provozují cvičení na zlepšení intuice, jako meditace nebo čtení non-verbal cues od ostatních.

Jedním z nejlepších způsobů, jak rozvíjet svou intuici, je jednoduše jej použít častěji. Čím více budete poslouchat a důvěřovat svému nitru pocitu, tím silnější bude váš intuitivní dovednosti. Dobrým způsobem je také vystavit se novým situacím a názorům – uvědomíme si, že každodenní úloha může napomoci vaše schopnosti.

Chcete-li více informací o posilování intuice

Pokud byste chtěli najít další zdroje nebo metody k posílení své intuice, zkuste:

 • Číst knihy od známých autorů na téma intuice a instinktu.
 • Navštěvovat workshopy nebo kurzy zaměřené na rozvoj intuitivních dovedností.
 • Zúčastnit se skupin či komunit zabývajících se podporou osobního růstu a objevení vlastní intuice.

Rozvojem vaší intuice získáte pohodlněji řešení problematických situací, hladší rozhodování a především radost z poznání svého instinktivního já. Nezapomeňte na hodnocení svých pokroků a nikdy nepřestat pracovat na posílení vaší intuice schopnosti.

MilujemeApple » Blog » 3 známky toho, že máte velmi dobrou intuici