Proč ženy potřebují více spánku než muži?

Jan Šerých

Proč ženy potřebují více spánku než muži?

Vědci a odborníci na spánek zjistili, že ženy často potřebují více spánku než muži. Studie prokázaly, že to může být dáno rozdíly v hormonálních hladinách, zátěži přes den i způsobem zpracování informací. V tomto článku se dozvíte více o těchto rozdílech a důvodech, které stojí za tím.

Hormonální rozdíly mezi pohlavími

Jeden z hlavních faktorů, který ovlivňuje nároky na délku spánku u žen, je rozdílná hladina hormonů ve srovnání s muži. Ženy produkují vyšší hladiny estrogenu a progesteronu, což může zásadně ovlivnit jejich kvalitu spánku i jeho délku.

Estrogeny a spánek

Estrogeny jsou skupina hormonů, které mají mimo jiné rozhodující vliv na reprodukční zdraví žen a regulaci menstruačního cyklu. Vědci zjistili, že estrogeny mohou ovlivňovat spánkové vzorce a kvalitu REM spánku.

Například během menstruace či premenopauzy, kdy hladina estrogenu výrazně kolísá, ženy často zaznamenávají nižší kvalitu spánku nebo nespavost.

Progesteron a spánek

Progesteron je dalším hormonem produkovaným ve větším množství u žen. Je důležitý především pro regulaci menstruačního cyklu a udržení těhotenství. Podobně jako estrogeny má i progesteronvliv na spánek a to konkrétně pomocí únavy a usínání.

Během druhé fáze menstruačního cyklu, kdy je hladina progesteronu vyšší, ženy často pociťují zvýšenou únavu a nutkání spát více.

Zátěž přes den a potřeba spánku

Dalším faktorem, který přispívá k vyšší potřebě spánku u žen, je zátěž během dne. Studie ukázaly, že mózg žen pracuje často intenzivněji než mózg mužů, což může vést k vyššímu stresu a potřebě regenerace. Ženy často zastávají více rolí během svého života – jsou matkami, pracujícími profesionálkami i partnerskými oporami.

Stres a spánek

Vědci zjistili, že vystavení stresu má negativní dopad na kvalitu a délku spánku. Ženy mají tendenci více pociťovat stres zejména při roztěkanosti mezi různými rolemi ve svém životě. Intenzita tohoto stresu je jedním z hlavních důvodů, který opravňuje nárok na více odpočinku.

Mentální práce a rekonvalescence

Proces spánku funguje jako rekonvalescence pro mozek. Během spánku se mozek zbavuje toxických látek, které se hromadí během dne. Pokud tedy ženy pracují intenzivněji než muži, je třeba poskytnout jejich mozku větší čas na správnou generaci a obnovudínám.

Zpracování informací a potřeba spánku

Kvalitní spánek je nezbytný pro zpracování informací, učení a paměť. Studie ukazují, že ženy mají lepší schopnost multitaskingu než muži, což pravděpodobně souvisí s tím, jak zpracovávají informace.

Zpracování emocionálních informací

Ženy pravděpodobně přemýšlejí o více emocionálních informacích během svého dne, což zatěžuje mozek na neurobiologické úrovni. Tato vyšší mentální zátěž může vést k vyšší potřebě regeneračného spánku, aby si ženy mohly zachovat svoje emoční i fyzické zdraví.

Mezi rozdíl v zpracování emocionálních informací a potřebou spánku

Výsledky některých studií naznačují, že vzhledem k genderovým rozdílům ve zpracování informací, jako je vyšší zaměření na emoce u žen, je třeba více času strávit odpočinkem ve stavu hlubokého spánku.

MilujemeApple » Blog » Proč ženy potřebují více spánku než muži?